Från Hemse

skrifves till oss 30 December: Vid i dag hållen kommunalstämma med Hemse socken valdes till ordförande i kommunalstämman t. f. postexpeditören O. T. Lagergren och till vice ordförande handl. Joh. Bokström. I kommunalnämden, hvars ordförande är handl. K. V. Vittberg, invaldes landtbr. J. Melin, Mullvalds, J. Johansson, Asarfve och M. Cedergren, Hulte. Till granskningsman af sockens räkenskap valdes handl. Joh. Bokström och landtbr. P. Jakobsson, Hulte. Till ombud för Hemse kommun vid Gotlands jernvägsaktiebolags årsstämma utsågs postexpeditören O. Lagergren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *