Vårens studentskrivningar

ha i dag tagit sin början med uppsatsskrivning på modersmålet. Ämnena härför voro följande: 1) Jesu ställning till Gamla testamentet, 2) Georg Stiernhielm, 3) Karakteristiska drag, I Heidenstams diktning. 4) Det romerska världsväldets betydelse för kulturutvecklingen. 5) Frankrike i Sveriges historia. 6) Det parlamentariska styrelsesättet, dess fördelar och olägenheter. 7) Den nordiska folkstammens utbredning. 8) Olika rörelseorgan och rörelsesätt inom djurriket. 9) Flygkonstens utveckling. 10) Alkaliernas framställning och industriella användning. 11) Den svenska gymnastiken.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *