Stadens vedbehov.

Drätselkammaren har f skrivelse till stadsfullmäktige föreslagit, att fullmäktige måtte uppdraga åt kammaren att hos bränslekommissionens förvaltning i Hullsfred för Visby stads räkning rekvirera 5,000 kbm. ved att levereras på de av förvaltningen angivna villkor, att vidtaga åtgärder för inköp av ytterligare 3,000 kbm. ved inom Gotlands län, att till stadens invånare utförsälja den inköpta veden till självkostnadspris, och att för ifrågavarande vedinköp upptaga tillfälligt lån å belopp intill 150,000 kronor, samt att stadsfullmäktige måtte på stadens vägnar ikläda såg betalningsansvar för, det vedparti, som kan erhållas från bränslekommissionen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *