Kommunalskatteuppbörd.

För uppbörden av 1919 års kommnnalavgifter i Visby stad hålles i uppbördskontoret å rådhuset.
Första upp bördsstämman:
tisdagen den 4 maj 1920 med Strand-rotens 1:a, 2:a och 3:e kvarter, onsdagen » 5 » » » Strand-rotens 4:e och Norder-rotens 1:a och 2:a kvarter,
torsdagen » 6 » » » Norder-rotens 2:e, 4:e och S:t Hans-rotens 1:a kvarter,
lördagen » 8 » » » S:t Hans-rotens 2:a, 3:e och 4:e samt Klinte-rotens 1:a och 2:a kvarter,
måndagen » 10 » » » Klinte-rotens 3:e och 4:e kvarter,
onsdagen » 12 » » » Visborgs- och Länna-rotarna,
fredagen » 14 » » » Solberga-, Polhets- och S:t Göransrotarna samt norr och öster om staden utanför stadsplan boende,
lördagen » 15 » » » söder om staden utanför stadsplan boende.
Uppbörden pågår varje dag kl, 11 f. m.-2 e. m. och 4-7 e. m.
För underlättande av betalningsskyldigheten mottagas å drätselkontoret även före uppbördsstämmorna avbetalningar för skattebeloppet, vilka avföras-på debetsedeln och tagas i beräkning vid nästa uppbördsstämma.
Visby i april 1920.
Drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *