Egendomsaffärer.

Fru Hanna Hansson och hennes son, hr Ernfrid Hansson, ha försålt egendomen Busarve i Barlingbo till lantbruk. Hj. Björkegren, Rings i Hejnum, med tillträdesrätt genast.
Egendomen Etebols i Lummelunda har av ägaren, hemmansäg. E. Lindström, försålts till lantbruk. Knut Hejdenberg, Slite. Yttre inventarier ingingo i köpet. Båda dessa affärer ha förmedlats genom hr Karl Dassows agentur.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *