Idrottsföreningen Kamraterna

höll igår sitt årsmöte å hotell Visby Börs under ordförandeskap av hr B. Alfvegren.
Årsberättelse upplästes och ansvarsfrihet beviljades.
Antalet aktiva medlemmar är 58. Utgifter och inkomster balanserade på en summa av kr. 3,126:78 med en kassabehållning av kr. 107:83. Under det gångna året har ett flertal värdefulla priser inköpts.
Därpå följde val av styrelse, som fick följande utseende: löjtnant E. Råberg, ordf., hrr G. Nilsson, v. ordf., E. Johansson, sekr., G. Hejdenberg, v. sekr., och K. Bodin, kassaförv. Suppleanter för dessa blevo hrr B. Alfvegren och G. Siltberg. Till revisorer valdes hrr K. Jonsson och V. Alfvegren och till intendent hr B. Lönnroth. Tävlingsprogram för sommaren överläts åt den nya styrelsen att utarbeta.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *