A.-B. Gotlands Järnhandel

höll i går ordinarie bolagstämma härstädes.
Styrelsens och revisorernas berättelser rörande årets verksamhet föredrogos. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Den uppgjorda balansräkningen fastställdes styrelsens förslag till disponerande av vinstmedlen godkändes. Styrelse och revisorer jämte suppleanter omvaldes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *