Frivillig auktion.

Lördagen den 13 instundande februari från kl. 10 f. m., låter sterbhusdelägarne efter husbonden Lars Gardell, vid Gurfiles i Ahla, genom öppen och frivillig auktion försälja, deras såväl fasta som lösa egendom, fastigheten bestående af ett 64:dels mantal Gurfiles, sdm är väl passande till åtskilliga boplatser, och årligen föder fyra stokreatur samt lika många lam, utbjudes först i mindre lotter, eller hvarje äga för sig, samt sedan i sin helhet, med förbehållen rätt, att antaga eller förkasta hvad för godt synes; lösegendomen, bestående af silfver, koppar, bleck- och jernsaker, glas och porslin, husgeråd och möbler af alla slag, åker- och körredskap, seldon, sängkläder och linne, den aflidnas gångkläder, kreatur bestående ett af par oxar, ett par hästar, 2:no kor, ungnöt och lam m. m.; för lösa egendomen lemnas de af mig kände inropare anstånd med betalningen till den 1:sta nästa september och för fastigheten lemnas upplysning så väl vid auktionstillfället, som dessförinnan af undertecknad auktionsförrättare.
Ahla den 17 Januari 1875.
A. P. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *