Kreaturs- och lösöreauktion vid Halner i Bro.

Fredagen den 16 inv. april kl. 12 midd. låter godsägare Gunnar Nilsson, Haitier i Bro, på grund av bristande utrymme genom offentlig auktion försälja:
Kreatur: 5 st. prima arbetshästar, därav 2 ston
passande till avel, 10 st. goda mjölkkor, de flesta nykavade eller i kalvställning, 3 st tjurar 1-1 1/2 år, 12 st.
ungsuggor 3-5 mån. lämpliga till avel, 2 st. modersuggor.
Redskap m. m.: 1 självavläggare, 1 radsåningsmaskin, 1 kälkrack, 2 åkvagnar, 3 lastdragare, 1 par bättre vagnsselar med nickelbeslag, 5 st. enbetsselar, 1 parti vickerblandsäd (utsäde) samt ett större parti potatis.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den
1 nästk. september, andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 8 april 1920.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *