Auktion å en mindre hemmansdel.

Fredagen d. 16 Apr. kl. 12 midd. kommer genom aukt. vid Anderse i Sanda, att för vederbörande ägares räkning försäljas, Holmbergs förra fastigheter, bestående av c:a 6 tunl. åker, äng och trädgård, samt 10 tunl. skog och betesmark med vacker skog; hemmansde en är bebygd, har utmärkt trädgård och är väl belägen vid allmän väg. Skulle hem mansdelen icke komma att försäljas i sin helhet så kommer byggnaderna att försäljas till nedrivning och jorden i mindre delar, byggnaderna bestå av manbyggnad och tvänne flygelbyggnader, samt ett ladugårdshus c:a 50 aln. långt, allt av sten och en del under tegeltak. Villkoren som lämpas efter reel köpare, tillkännagivas vid auktionen.
Rovalds, Eskelhem d. 8 apr. 1920.
Johan Olsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *