Upphandling av ved.

Militärbefälhavaren på Gottland infordrar härmed skriftliga förseglade anbud å leverans, fritt vid respektive Kungl. Gottlands infanteriregementes och Kungl. Gottlands artillerikårs kaserner, nedanstående:

Björkved.
För infanteriregementet 400 kbm.
För artillerikåren 800 kbm.
Summa 1,200 kbm.

Barrved.
För infanteriregementet 1,200 kbm.
För artillerikåren 1,100 kbm.
Summa 2,390 kbm.

Till spekulanters kännedom meddelas:
att anbuden ställda särskilt till Kungl. Gottlands infanteriregemente och särskilt till Kungl. Gottlands artillerikår skola vara till militärbefälets expedition inkomna senast den 31 nästkommande juli månad kl. 12 på dagen. A anbudens omslag skall vara antecknat att det innehåller anbud å ved,
att veden skall vara vinterhuggen, fri från röta och utstående kvistar och hava en grovlek av minst 7 centimeter,
att för anbudens prövning förbehålles en tid av 14 dagar,
att veden skall levereras senast under loppet av september månad samt att leverantör skall vid anfordran ställa godkänd borgen för leveransens fullgörande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *