Gotländska Fiskarenas Centralförening

höll i går sitt årsmöte å hotell Visby Börs. Lärvid förekom uppläsning av styrelse- och revisionsberättelserna. Full ansvarsfrihet bevijades styrelsen för föregående års förvaltning. Den avgående styrelsen omvaldes med undantag av hrr L. Hansson och G. Jonasson, i vilkas ställe invaldes kommendörkapten J. M. Bolinder och hr C. Norrby, Veskinde. Revisorerna jämte suppleanter omvaldes. I fråga om anspråk å likvid för ett levererat parti skadad fisk, vilket anspråk framställts av Kappelshamns och Halls fiskeriförening, träffades vid sammanträdet överenskommelse.
Stämman ajournerades till 30 april för vidtagande av en undersökning eventuell sammanslagning eller samarbete med A.-B. Ostkusten, omfattande Kalmar län med Öland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *