Från landsbygden. Hejde.

HEJDE, 7 april.
A.-B. Hejde mejeri hade i går ordinarie årssammanträde, varvid berättelse om verksamheten under det gångna räkenskapsåret föredrogs. Till mejeriet har under året levererats 277,580 kg. osk. mjölk. Av denna mjölkmängd har tillverkats 9,242 kg. smör och 3,379,9 kg. ost. Dem oskummade mjölken har betalts med kr. 67,524:23 eller i medeltal 24,3 öre pr kg. Medelfetthalten under året utgjorde 3,5 proc. Av vinsten, som tillsammans med från 1918 reserverade kr. 602:92 uppgick till 3,392 kr 89 öre, utdelades 6 proc. till aktieägarna.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes de i tur avgående, nämligen lantbrukarna Oscar A. Åkerbäck, Tass, J. D. Mattson, Löves, och F. Thomsson, Medebys. Till suppleanter i styrelsen omvaldes lantbrukarna O. J. R. Ahlin, Kvie, och K. Nilsson, Löves. Revisorer blevo kyrkoherde S. J. Stengård och lantb. Oskar Pettersson, Sixarve, med folkskoll. Joel Sundahl som suppleant.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *