Gåfvor till Gotlands Fornsal

Prostinnan Elis. Romdahl, f. Ekholtz:
Birå, med bugtiga lådor och sidor, fanerad och mess.-beslag (enl. särskildt förordnande derom.)
Anktionskammar-Föreståndaren Edv. Ringbom:
Porträtt i olja af Öfv.-löjtn. Dahlberg (enl. särskildt förordnande derom).
Landmätare A. Kollberg:
Porträtt af Målaren Joh. Deltof Collberg (enl. särskildt förordnande derom).
Jungfru Elis. Ronander:
Nyst-pinne, snidad. Silfvermynt (Mo. No. GREWISMOL.)
Prostinnan Lov. Fr. Berglund, f. Klintberg:
Tafla, sydd på siden (M. C. B. 1797). Tafla, d:o d:o (M. C. B.). Sy-dyna af hvitt siden (1797).
Jungfru Maria Klintström fr. Katthamarsvik:
Solfjäder af buxbom, klädd med papper, målad.
Guldsmed J. N. Palm:
Tid-kula af marmor (J. H. L., 1786), med jernarm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *