Förordnande.

Sedan häradshöfdingen i Gotlands södra domsaga Carl Renh. Kökeritz aflidit, har kungl. Svea hoträtt förordnat vice häradshöfdingen Carl Ingvar Wåhlin att tills vidare under ledigheten domareenbetet i omförmälda domsaga förvalta och der förekommande egodelningsmål handlägga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *