Stiftsnyheter.

Konyl. statskon-kontoret har till domkapitlets disposition d. 25 sistl. nov. anordnat 1,625 rdr, utgörande löneförbättring för innev. års 4:de qvartal åt en del lärare vid härv.
elementarläroverk.
Erbjudna förslagsrum: då vid utgången af 2:dra ansökningstiden till 2:dra och 3:dje rummen å förslag till kyrkoherdebeställningen i Östergarn inga sökande sig anmält, erbjöds af domkapitlet d. 4 sistl. nov 2:dra rummet åt komminister J. N. Kalström och 3:dje åt v. pastor O. Karlström. Sedan J. N. Kalström afsagt sig, men O. Karlström antagit det erbjudna rummet, uppfördes d. 18 sistl. nov. O. Karlström i andra rummet, hvarjemte det 3:dje erbjöds åt v. pastor E. Berglund, hvilken detsamma antagit och d. 2 d:s derå uppfördes.
Utsatta profpredikodagar: för komministersbeställningen i Wisby stads- och landsförsamlingar: söndd. d. 13 (lärov.- adj. d:r O. Öfverherg), 20 (v. pastor F. Bergman) och 27 d:a (v. pastor A. J. Lyth). Frågodagen infaller sista sönd. eller d. 27 d:s och valdagen sönd. d. 3 nästinst. Jan. — för kyrkoherdebeställningen i Östergarn: söndd. den 17 (v: pastor J. L. Ehrenström), 24 (d:o O. Karlström) och 31 nästinst. Jan. (d:o E. Berglund). Frågodagen infaller d. 2 och valdagen d. 21 nästinst. febr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *