Straffadt öfvermod.

Löjtnanten ?? Gotlands nationalbeväring August Mauritz Gyllenram har har af kongl, krigsrätten blitvit dömd till en månads fängelse för ”våld mot underlydande krigsman” samt till tre månaders fängelse för ”vårdslöshet, försummelse och oskicklighet af svårare beskaffenhet”. Detta straff har tillkommit på angifvelse af några af underbefälet och manskapet vid Hablinge kompani, öfver hvars första utdelning hr Gyllenram vid förlidet års bataljonsmöte å Stånga malm var befälhafvare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *