Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Fyrmästaren J. Bourgström på Gotska Sandön:
En Dolk af brons; 3:ne spännen af brons; 7 st. sten-perlor; 6 st. gamla mynt och en djurtand (funnen derstädes).

Öfverstinnan Cec. Meukov, f. Spolander:
Tobaks-pung af svart sammet, broderad med abbor-fjäll

Fru Maria Nyberg, f. Åckander:
Lumma eller Arbetsväska med spång, kedja och krok, att bäras i förklähandet

Fru M. E. Löfvenberg, f. Butendorff:
Pokal af kokosnöt med silfverbeslag; Atlas af Tob. Majero med 60 kartor, Anno 1641, stor fol.

Kyrkov. Joh. Rosendal Grymlings i Eista:
Sten-yxa, 61/4 tum lång

Guldsmed C. A. Hammarberg:
Medaljon af silfver, oval (A. M. 1758, A. C. 1786); Sten yxa, 5 tum lång.

Prosten, m. m. Doktor Joh. Gahne:
Porträtt i olja af Landshöfdingen, m. m. Exe. grefve Michael Cossva Anckarsvärd, med oval betsad ram, måladt af Ekström; Porträtt i olja af grefvinnan Eva Carolina Anckarsvärd, f. frih:na von Segebaden, med dylik ram, måladt af Krafft.

Mamsell Theodora Gahne:
Diadem-kam af messing, förgyld och med hvita perlor, engång en gåtva af lagmanskan Gustafva Tofftén, f. frih:na von Segebaden (svärmoder till prosten J. Gahne); Sedel bok af brunt sidentyg, utsydd (1801), då julklapp till lagman Mårt. Tofftén.

Fru Amalia Westberg, f. af Klint:
Porträtt i olja af Öfverste-löjtn. L. von Numers (svärfar till Öfverste E. af Klint); Porträtt i olja Öfverstelöjtnantskan C. E. von Numers, f. Ljungfelt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Januari 1875
N:r 5.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *