Rikt fiskafänge.

Vid Westergarn fångades natten emellan fredagen och lördagen förliden vecka å det s. k. ”Lagrund” en så stor mängd strömming, att fiskrarne måste ro dit at fyra gånger för att kunna ilandberga sin fångst, hvilken var så riklig, att de räknade öfver 100 valar strömming på hvarje garn. Så rik fångat kan ingen der på orten påminna sig, och må här särskildt nämnas, att en enda fiskare ned, saltat 8 tunnor strömming utöfver hvad af färsk vara afyttrades. — Vi kanna tillägga, att äfven under de senare dagarne strömmingfisket vid Westergarn ovanligt gifvande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Maj 1875
N:r 38.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *