Ångfartyget Wisby

letade sig, trots den ovanligt svåra tjockan i torsdags f. m., välbehållen in i vår hamn, aflemnande post och passagerare. Vi omnämna detta prof på nautisk skicklighet och rådighet å befälhafvarens sida såsom ett bjert afstickande motstycke till postbåten Sofias misslyckade försök för någon tid sedan att, på resa från Öland, inkomma till Visby en afton sedan det blifvit mörkt — Kapten höggren höll näml. sjön hela natten, fastän hamnfyren borde kunnat gifva honom tillräcklig ledning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Maj 1875
N:r 38.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *