Värdefull gåtva.

Till härvarande elementarläroverks historiska samlingar har källarmästaren P. Lindbohm öfverlemnat elfva stycken fastebref från Vestmarland och Dalarne, på pergament och de fleste med vidhängande vaxsigiller, af åren 1490, 1590, 1632 (2 st), 1634 (2 st.), 1635, 1662, 1667, 1707 och 1713.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Maj 1875
N:r 38.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *