Nya sångföreningen

härstädes utförde i måndags afton, under anförande af herr direktör Söhrling, åtskilliga fosterländska sånger till åminnelse af Karl den tolftes dödsdag. Vi erinra i parentes, att den genialiske och varmhjertade Angust Blanche också dog den 30 nov., och måhända ingick i den friska sångkörens afsigt att på samma gång hedra jemväl den sednares minne på tonernas vältaliga språk.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 December 1874
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *