Laxfisket

vid öns stränder skulle utan tvifvel blifva mera lönande än det nu är, om blott mera intresse visades för detta fiske, än hittills varit händelsen. Såsom ett ytterligare bevis på att laxen ”stryker” efter gotlandslandet må nämnas att i söndags en fiskare lyckades på laxref, utlagd utanför Kopparsvik, långa flera stycken stora och vackra s. k. ”blanklaxar”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 December 1874
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *