Efterföljansvärdt.

Vid kyrkostämma i Hablingbo förliden vecka, då inkomst- och utgiftsstat för fasta skolan derstädes uppgjordes, höjdes, på derom gjord framställning, lärarens lön till 600 kronor. Folkskolans stora vigt och betydelse för det uppväxande slagtets upplysning och sedliga förkofran är lyckligtvis längesedan erkänd, men deremot är det tyvärr en sanning, att man på många håll föga tänkt på att aflöna lärarne så, att de kunnat vinna en anständig bergning som lön för sitt ansträngande och ansvarsfulla arbete i folkupplysningens tjenst. Det är derföre med verklig gladje vi antecknat ofvanstående, för Hablingbo församling hedrande beslut, under önskan och hopp, att exemplet måtto vinna snar efterföljd inom andra kommuner. Intet kapital blir i längden så fruktbärande som det, hvilket offras på folkskolan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 November 1874
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *