Skeppsbrutne,

till ett antal af 28 man, bebo för närvarande det s. k. Tivoli. De utgera besättningarne å buska skonerten Neptunus, kapt. Grönros, som strandat utanför Sproge, franske skonerten Griffon, kapt. Le Studier, som strandat utanför Habblingbo samt likaledes franske ångaren Dunkerquois, kapten Claoys, som strandat utanför Sundre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *