Auktion som förrättas å Rohnehamn.

Genom offentlig auktion, som förrättas å Rohnehamn, måndagen den Tjugondesjette (26) Oktober kl. 10 f. m. kommer att för vederbörandes räkning, försäljas flerstädes liggande skonerten ”Hoppet” från Calmar, mätande 61 nyläster och lastande cirka 92 standard, varande utan rigg men med bogspröt; samt en del segel, ankare, ketting och trossvirke. Betalningen erlägges kontant. Närmare underrättelser meddelas af Herr C. J. Broander å Rohnehamn och Consul L. N. Boström i Wisby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *