Inbrottsstölder

halva föröfvats, natten emellan den 27 och 28 sept. hos hemmansegaren F. Stenberg vid Stenstugn gästgifvaregård i Bro socken, dervid ett mindre belopp penningar samt klädespendlar tillgripits, och natten emellan den 28 och 29 i samma månad hos en kan Christina Maria Lundahl vid Wibble i Westerhejde hvarvid tillgripits diverse guld- och silfverpjeser m. m. Tjufvarne efterspanas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Oktober 1874
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *