Silfverbröllop

firades den 6 dennes i kretsen af barn, slägtinger och vänner af konsuln L. Cramér med fru i Ronehamn. Festen fick en ökad betydelse derigenom att Rone socknemän genom utsedde deputerade till hr Cramér öfverlemande en prydlig och med lämplig inskription försedd silfverbägare, utgörande församlingens tacksamhetsgärd för hr Cramérs under 13 år utöfvide vidsträkta och oegennyttiga skötande af dess angelägenheter i egenskap af ordförande i kommunens nämnd och stämma.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *