Eldsvådan vid Grahamston

Angående denna stora brand kunna vi nu meddela, att elden anses ha uppkommit genom en vaktgosses vårdslöshet med en fotogénlampa. Corps de logiet räddades jemte åtskilliga arbetarebostäder. Med undantag af en mindre byggnad var intet af det nedhunna brandförsäkradt, hvadan egaren gör en högst kännbar förlust.
Det förljudes att en ny mekanisk verkstad med gjuteri och snickerifabrik kommer att uppföras i den nedbrunnas ställe, men då i närhet af staden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Oktober 1874
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *