Fickstöld.

Mosaiske trosbekännaren Leiser Abel Katz, äfven kallande sig Jacobsson, åkte i tisdags afton tillsammans med bonden Carl Olofsson Ganarfve i Källunge ifrån konsul Cramérs gård till österport, derunder Kats, som är bördig från Ryssland passade på att ur Olofssons ficka tillgripa en plånbok, af hvilkens innehåll han tillegnade sig 70 kronor, hvarefter plånboken med deri qvarliggande 50 kronor kastades bak i vagnen. Sedan ”vännerna” tagit afsked af hvarandra saknade emeller tid O. sin plånbok, den han omsider återfann, men de 70 kronorna voro då, som sagdt, sin kos. Katz efterspanades och anträffades mycket riktigt på en krog, hvarifrån han affördes till polisvaktkontoret samt förklarades skyldig att träda i häkte. Ransakning om denna stöld kommer att ske i dag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *