Förteckning öfver landtmätare,

medhjelpare och elever, stationerade i Gotlands län är 1875.
Förste landtmätare L. T. Jacobsson, Visby. Andre landtmätare L. P. Engbom, Gothem. Kommissions landtmätare Nils Pilo, Visby; B. E. Dryselius, Oskarshamn; C. L. Fegraeus, Visby, Vesterhejde; K. W. Sillén, kapten, Hörsne; F. Cedergren, Mölner Klintehamn: C. M. R. Strömberg, Visby; J. O. Sylvan, jägmästare, Visby; vice komissions landtmittare C. G. Kökeritz, Garde; C. O. Warvinge, Visby; E. A. Arnelius, kapten, Visby; H. Wennemo, lötnant, Fide Bursvik.
Medhjelpare: hos förste landtmätaren L. Th. Jacobsson:, kaptenen friherre A. R. Kruse och v. kommissions landtmät. O. Warvinge; hos kommissionslandtmät. C. L. Fegraeus: löjtnant A. J. G. Ytterherg; hos kommissions landtmät. F. R. Cedergren: löjnant Wennemo, kaptenen friherre A. R. Kruse och löjtnant A. J. G. Ytterherg: hos kommissions landtmät. J. O. Sylvan: kapten F. L. Walgren.
Elev hos komm landtmät. C. M. R. Strömberg, löjtnant Thure von Baumgarten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Maj 1875
N:r 36.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *