Köttbesiktningsbyrån bordlägges.

Drätselkammaren hade hemställt, att stadsfullmäktige måtte besluta att på tomten n:r 26 i kvarteret S:ta Maria inom Norderroten uppföra en byggnad, avsedd att innehålla lokaler för en köttbesiktningsbyrå.
Då denna fråga föredrogs, begärdes ordet av
hr Thomsson, som visserligen vits ordade, att det här gällde en gammal fråga men ändå hade blivit en smula överraskad över det sätt, på vilket densamma
nu framlagts. Han påpekade, att den utredning, vilken drätselkammarens förslag grundar sig, är icke mindre än åtta gammal. Den utredning, som man ställde i utsikt i denna fråga år 1925, hade icke heller sedan dess synts till.
Talaren hyste också en tvekan om, huruvida den här avarande platsen vore lämplig för en köttbesiktningsbyrå. Då talaren icke var beredd på att nu fatta ställning till frågan, yrkade han, att densamma måtte bordläggas.
I detta yrkande instämde ett tiotal medlemmar av högergruppen, varför frågan måste bordläggas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *