Gemensam hetsfisket.

I yttrande till lantbruksstyrelsen över fiskeriintendenten dr Chr. Hessles förslag till ändringar i lagen om gemensamhetsfiske framhåller Gotlands läns hushållningssällskap liksom dr Hessle, att lagens bestämmelser om fattande av beslut rörande inrättande av gemensamhetsfiske eller om verkställande av utarrendering av dylikt fiske äro mer än erforderligt stränga. I vad mån gemensamhetsfisken kunna bli av betydelse för Gotland är visserligen något tvivelaktigt, men då — som det för något år sedan hände å Gotland — en frånvarande, för frågan likgiltig majoritet av delägare räknas såsom nejröster och hindrar beslut, så torde skäl föreligga för införande av ändrade, mera smidiga bestämmelser. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *