Blåsväder

har kännetecknat det gångna veckoskiftet. Vinden har stått på i huvudsak sydost och har därför icke känts så hård här i Visby, men det stora antalet fartyg, som i går sökto sig under kusten här på väg norr eller söderut, vittnade om att det var gropigt värre ute. Bland fartygen under land här i går observerades en troligen estländsk bottenrevad vitmålad och trälastad hundraelva, som låg här och höll sjön. Den gick här utanför även i dag på förmiddagen. En dansk skonare John av Rönne, på resa från Rönne till Riga med material till porslinsfabrikerna där, hade kommit ända upp under Fårö, då den måste vända och söka hamn här. Även svenska trälastade skonaren Signe kom i går afton in hit, medan danska motorpråmen Landö av Nyborg ankrat upp utanför på redden redan på söndagslörmiddagen och kvarligger ännu i dag. Den var på sydgående med propslast men måste vända vid Karlsö.
Från Fårösund meddelas på middagen att dit lyckligt mkommit lettländska slätskonaren Friedrich av Libau om 60-nettoregisterton. Skonaren hade i barlast varit på väg från Riga till Libau men blivit segelshten och två dygn drivit i sjön, varunder så gott som alla segel gått i trasor. Lotsarna på Bungeör observerade skonaren drivande för bara riggen, och alla fyra lotsarsna i Fårösund gingo ut, då man misstänkte att skonaren var manlös. Man fann, då man kom närmare, att fartyget förde nödflagg. Lotsarna kunde icke borda fartyget i den grova sjön, men ombord på skonaren lyckades man sätta ett försegel och få fartyget at styra, varpå med lotsarna som vägvisare skutan kom i hamn. Lotsarna påträffade fartyget mellan Lavergrund och Fårö Missloper. Besättningen hade redan gjort sig klar att lämna fartyget som såg ut att gå på land på Fårö, man hade spikat ihop däcksluckor och plockat ihop sina tillhörigheter, då lotsarna kommo som räddande änglar. Vid 10-tiden i förmiddags låg fartyget i Fårösund.
Några vidare missöden till sjöss ha icke avhörts, men pr radio har varning utsänts för en drivande segelfartygsmast, omkring 10 fot ovan vattenytan,
observerad igår c:a 4 1/2 naut. mil sydväst till syd om Dagerortsfyr, drivande västerut och utgörande en fara för sjöfarten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *