Avstyrkt infästeansökning.

Drätselkammaren har avstyrkt en av Karl Flodman gjord ansökan om infäste å tomten n:r 12 i kvarteret Södertull, verkstadstomten innanför Söderport, enär nämda tomt enligt fallande stadsplan skall utläggas till
ig en plats.
Mot drätselkammarens beslut har reservation anförts av ordföranden, grosshandlare C. I. Kolmodin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *