Nytt om Hitler.

Hitler inväntar kanslerskapet ”utan brådska”.
Rom, 5 okt. Italien och Tyskland ha samma fiender och deras mission är att samarbeta för civilisationens räddning, förklarar Hitler i en intervju med romtidningen Tevere.
Han uttrycker med energi optimism beträffande Nazis slutliga seger. Papens reaktionära styre utgör ett dolkstyng i ryggen på Tyskland, säger Hitler, »Papen har varken moralisk eller politisk rättighet att tala i folkets namn. Det har däremot jag med 14,000,000 väljare och 230 riksdagsmän bakom mig. Därför väntar jag kallelsen till kansler utan oro eller brådska.»
Hitler fortsätter: »Folklynnet i Tyskland och Italien äro himmelsvitt olika. Mussolini gjorde revolution och uppfostrade därefter folket enligt sin nya stadsidé. I Tyskland måste däremot allt gå lagligt till. Därför har jag ägnat tretton år åt att lära tyskarna mina teorier. När jag griper till makten är det till följd av hela folkets enhälliga vilja. Vi veta att novembervalen komma att giva oss slutlig seger. Därför är det inte nödvändigt att tillgripa våld — eller kuppförsök. Sedan skola vi regera i Guds namn för Tysklands väl.»

”Hitler har förlorat chansen.”
Berlin, 5 okt. Det uppges här med anledning av tidningen »Teveres» intervju med Hitler, att intresset för Hitler i fascistiska kretsar i Italien är starkt avmattat. Det hålles före att han försummat de tillfällen han haft att gripa makten, och att dessa aldrig ”torde återkomma. Detta skall Hitler ha insett.
Enligt meddelanden hit från Rom väcker Hitlers lätt maskerade anbud om samarbete med Italien ej det ringaste intresse där, ty de ledande fascisterna veta numera bättre än förr vad Hitlers försäkringar ha för
värde.

Hitler inställer riksmanövern.
Berlin, 6 okt. Nazis hade för avsikt att mellan den 14 och 16 dennes i Mecklenburg anordna riksmanövrer med sina stormävdelningar. Man befarade, att detta skulle bli upptakten till oroligheter, vilka kunde föranleda riksregeringen att vidtaga särskilda åtgärder. I dag telegraferas från Schwerin, att dessa riksmanövrer avblåsts av Hitler. Åtgärden uppges ha framkallat överraskning och bestörtning bland nazis underledare. Man hade redan vidtagit åtskilliga förberedelser för riksmanövern

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *