Slite blir köping?

Länsstyrelsen har till k. m:t nu överlämnat en framställning från kommunalfullmäktige i Othems socken, att socknen måtte få ombildas till köping samt att för den del av den sålunda nybildade köpingen, som upptages av arkitekt Sven Markelius upprättade förslaget till stadsplan för Slite samhälle, måtte meddelas förordnande om tillämpning av de s. k. stadsstadgarna.
Länsstyrelsen framhåller för sin del bl. a. att för Slite framåtgående samhälle förvärvandet av köpingsrättigheter skulle komma att medföra större fördelar än samhällsformen municipalsamhälle.
Länsstyrelsen hemställer därför att k. m:t ville tilldela köpingsrättigheter åt nuvarande Othems kommun samt att den nya köpingen måtte erhålla namnet Slite.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *