Klintehamn.

Den 4 okt,
Egendomen Varvsholm
inom Klinte har i dagarna försålts till soldathemsföreståndaren Gust, Damberg för 12,000 kronor, Egendomen, som består av ett större boningshus jämte en stor jordareal, torde komma. att användas för pensionatrörelse

En större gudstjänsthögtid
hölls Mikaelisöndagen i härvarande kyrka, till vilken gudstjänst skolornas elever samt söndagsskolornas barn inbjudits jämte äldre. Kyrkan var under gudstjänsten välbesatt av en uppmärksamt lyssnande åhörarskara. Predikan hölls av kyrkoherde Gust. Sjöberg med text från Mark. 10: 13-16.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *