På sin 50-årsdag

har folkskolläraren Ax. R. Sundahl härstädes varit föremål för rikliga och hjärtliga hyllningar såväl från de många olika föreningar och korporationer, i vars arbete han deltagit, som också från många enskilda vänner.
Hyllningarnas rad inleddes kl. 7 i morse, då Arbetareföreningens manskör mangrant infunnit sig för att i toner hälsa den 50-årige sångarbrodern. Från kören överlämnades också som minnesgåvor trearmade ljusstakar av tenn. Därefter avlöste de uppvaktande varandra i snabb följd. Sålunda överlämnades från lärarekamrater i Visby och södra koloniträdgårdsföreningen tennskålar med rosor, från bröder i T. R.-orden och logen Oskarg minne av I, O. G. T. vackra blortsteruppsatser, från den närmaste vänkretsen en urkedja av guld, samt dessutom från vänner och anhöriga en hel idel vackra och dyrbara presenter.
Då 50-åringen kl. 8 anlände till folkskolan vid Södervärn för att börja da arbete, hade klassen smyckat skolsalen med blommor och grönt och barnen bildade också häck för att hälsa sin lärare på högtidsdagen.
Längre fram på dagen uppvaktade i hemmet föreningen Gnistans medlemmar, varvid dessa överlämnade ett guldur. Samtidigt överlämnades från Arbetareföreningen en blomsterkorg och framfördes en hyllning från
föreläsningsanstalten.
Ett stort antal telegram hade redan på middagen influtit från när och fjärran.
Med anledning av högtidsdagen har 50-åringen i afton inbjudit ett antal personer till supé å pensionat Kruttornet härstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 oktober 1932
N:r 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *