Olyckshändelse vid stensprängning.

Sistl. onsdagsafton, omkring kl. half sju, blefvo arbetaren Petter Larsson ifrån stora Hammars i Lokrume och husbondesonen Petter Norrby från Bläsugns i Westkinde, hvilka voro sysselsatta med stensprängning i ett stenbrott i närheten af Bingersqvarn, så svårt skadade af ett skott, som under sjelfva laddningen afgick, att de måste införas till härvarande lasarett, hvarest de nu åtnjuta nödig läkarevård. — Petter Larsson hade fått hufvuskålen delvis krossad samt ansigte, ögon, näsa och händer mycket förstörda, och Petter Norrby, ansigte, ögon samt högra handen svårt skadade.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 September 1874
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *