Kalkverk vid Kappelsvik?

Ingenjören Svante Wennberg i Stockholm anhåller hos k. m:t om ett lån ur industrilånefonden å 50,000 kr. till uppförande av fabriksbyggnader och inköp av maskiner för tillverkning av kalkstensmjöl för jordbruks- och vägändamål vid hans egendom Kappelsvik vid Kappelshamns viken på Gotland, alternativt på ett för inköp avsett område nära järnväg i Södermanland.
Kalkfyndigheterna vid Kappelsvik, som förefinnas å en 1,600 m. lång och 100—300 m. bred strandremsa vid Kappelshamnsviken och utgöres av eroderad och uppslammad kalksten i styck- och grusform, ha under år 1930 varit föremål för försöksdrift. Detta år utskeppades till Oxelösunds järnverk 423 ton kålksingel. Den därstädes befintliga träkajen bortrycktes emellertid av den svåra decemberstormen 1931. Numera pågår utredning om fyndigheternas värde i förhållande till transport- och avsättningsmöjligheter. Kalkstensmjölets stora värde som jordförbättringsmedel har hittills enligt ing. Wennberga mening väsentligen förbisetts, medan kalkstenspulvret såsom beståndsdel i tjär- och asfaltbetongmassa vinner ökad användning. En industri som den nu planerade skulle kräva en hel del manuell arbetskraft och därmed tjäna till arbetslöshetens bekämpande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *