Dödsfall.

F. d. landträntmästaren m. m. M. F. Ihre afled härstädes den 8 d:s Räntmästaretjensten skötte han med nit och omsorg i nära ett halft århundrade och fick också som belöning, utom Vasa-orden, Medaljen i guld för nit och redlighet i rikets tjenst. Den aflidne, som länge var ledamot i Hushållningssällskapets förvaltningsutskott, i Hypotheksföreningens styrelse m. m., har från trycket utgifvit åtskilliga värdefulla arbeten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 September 1874
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *