Väderleken

har under de tvänne senaste veckorna varit mycket föränderlig. I fredags åtta dagar sedan, skrifves det från Etelhem, framgick öfver Tenglings och Hageby ett häftigt åskväder, och de svarta, med elektricitet mättade molnen urladdade sig under starka knallar med en skur af hagel, (haglen vore stora som spetskulor), som åstadkom stor skada å korn- och hafrefälten, der kornen slogos ur axel). Vid Teuglings qvarlågo haglen hela följande dagen.
I fredagsafton uppstod en orkanlik storm, hvilken fortfor hela natten till lördagen, då frampå förmiddagen vinden bedarrade.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 September 1874
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *