Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av Banka marker tillhörande hemmanen Fjärdinge, Nybingels, Botvalda och Hägleips uti Gothem socken av Gotlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Gunnar Pettersson, Jusarve, torsdagen den 20 oktober 1932 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Vid sammanträdet kommer jämväl val av arbetsstyrelse för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter att företagas.
Visby den 26 september 1932.
På tjänstens vägnar:
Gottfr. Wadman.
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 September 1932
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *