Folkhögskolan och Lantmannaskolan i Hemse.

Den 1:a instundande november kl. 1 e. m. börja följande 5 månaders kurser för manliga elever:

Folkhögskolans huvudkurs.
Undervisningsämnen: Svenska, historia, samhällslära, geografi, naturlära, matematik, geometri, ritning, bokföring m. m.
Inträdesfordringar: Vanliga folkskolekunskaper och att hava fyllt 17 år.

Folkhögskolans andra årskurs, om tillräckligt många amnäla sig, och utrymmet det medger.
Undervisningsämnen: Huvudkursens ämnen och ett främmande språk. Inträdesfordringar: Förut genomgången huvudkars eller att hava erhållit motsvarande utbildning.

Lantmannaskola.
Undervisningsämnen: Svenska, kommunalkunskap, naturlära, matematik, geometri, lanthushållning, fältmätning och avvägning samt bokföring.
Inträdesordringar: Att hava fyllt 18 år, att hava minst ett års praktik i jordbruk samt att hava genomgått folkhögskolas huvudkurs eller att hava motsvarande utbildning.

Stipendier: Statsunderstöd kan erhållas av behövande elev med 15-35 kr. i månaden. Kostpenningar och resestipendier nå vissa villkor till elever i lantmannaskolan.

Inträdesansökningar, åtföljda av åldersbetyg och avskrift av skolbetyg, ställas till styrelsen för folkhögskolan eller lantmannaskolan och insändas till den 1:a oktober till undertecknad.
Kosthåll vid skolan till självkostnadspris, ca 40 kronor i månaden. Bostad vid skolan 10 kr. i månaden eller utom skolan till ungefär samma pris.
Prospekt och upplysningar kostnadsfritt på befatta.
Rich. Löfvenberg.
Rektor. Hemse. Tel. Hemse 8.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 September 1932
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *