Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Motorkollionerna.

En kollision hade en dag i augusti, månad ägt rum vid artillerikasernen härstädes. En kortege av motorfordon hade kört ut från artillerigården på Södra Hansegatan, bland fordonen också en motorcykel. Just då denna kommit i grinden, hade en bil kommit gatan fram och befann sig på 5 m:s avstånd. Motorcykelns förare hade ’eke bromsat utan kört ut på vägen i avsikt att lämna bilen rum bakom, medan bilens förare ansett enda möjligheten att undvika kollision vara att svänga något åt höger. Följden blev kollision på högra väghalvan, i bilens körriktning räknat, varvid motorcykeln blev åtskilligt skamfilad. Åklagaren hade åtalat den konstapel, som fört cykeln, då han ansett, att denne borde ha bromsat in cykeln i grinden, så snart han observerat bilen. Målet överlämnades och yttrande meddelas den 29 sept.

Vid magasinerna vid yttre hamnen hade likaledes en kollision inträffat. En lastbil hade kommit fram mellan magasinerna, då samtidigt en annan lastbil kommit från vågbrytaren. Föraren av den förra hade ansett sig vara först vid korsningen och fortsatt, medan den sistnämnde såsom kommande från vänster ansett sig ha förtursrätt. Ingen bromsade alltså, innan det var försent. Åklagaren ansåg, att vänsterregeln hade bort tillämpas och yrkade ansvar Då den ene av kontrahenterna för hans försummelse i denna del. Den andra var åtalad för att han icke skulle ha givit signal omedelbart före korsningsn. Själv påstod han, att han givit två korta signaler, men två vittnen förklarade vid polisförhör, att de icke iakttagit dessa signaler. Ett vittne hade också ansett, att sistnämde förare kört oförsiktigt. Målet uppsköts på två veckor.

Tre trallande pojkar.
Tre studerande voro tilltalade för att de vid 1-tiden en natt 1 förra veckan »fört oljud», som åklagaren hjärtlöst nog benämde saken, å Trädgårdsgatan. Samtliga erkände skriftligt och fingo böta vardera 25 kronor.

Fylleri och slagsmål voro trenne personer tilltalade för. En person från landsbygden hade givit en föreställning å S:t Hansgatan, medan två andra tillsammans arrangerat en liknande i hörnet av Strandgatan och Skogränd. Samtliga erkände. Böterna blevo resp. 45, 40 och 25 kr.

Mot hälsovårdsordningen hade en fastighetsägare syndat, vilket medförde 5 dagsböter å 4 kr. eller summa 20 kr. i böter.

För onykterhet vid ratten fick smeden Gunnar Pettersson böta sammanlagt 140 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *