Övningar med Gotlands trupper

tillsammans med flyget ägde i går rum i Hellvi, Lärbro och Othems socknar under militärbefälhavarens, överste Törngrens, ledning. Övningarna pågingo från kl. 8 på morgonen till kl. 4,40 e. m., då militärbefälhavaren hälsade trupperna vid Stengrinda i Hellvi. Såväl infanterikåren som artillerikåren och bevakningsstyrkan i Tingstäde deltogo.
Trupperna återkommo hit kl. 9,30 i går afton. Gårdagens övningar var den enda egentliga manöverdag, som Gotlands trupper i år få vara med om.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *