Besvären skola före på kyrkostämma.

Ecklesiastikdepartementet har i remiss till domkapitlet angåenle e. o. folkskolläraren B. Ljungqvists besvär över förslag och val för tillsättande av folkskolläraretjänst vid Visby stads folkskola anmodat domkapitlet härstädes att skyndsamt infordra förklaring i detta mål från kyrkostämman med Visby stads- och landsförsamlingar samt därefter inkomma med förnyat utlåtande, vartill domkapitlet må finna omständigheterna föranleda.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *