Högre allmänna läroverket

härstädes har utsänt sin katalog för höstterminen 1932. Den visar, att vid läroverket innevarande år finnas 17 lärarreavdelningar med att sammanlagt lärjungeantal av 282, därav i gymnasiet 86 och i realskolan 196. Antalet kvinnliga lärjungar utgör 81, därav i gymnasiet 18 och i realskolan 63.
Under förra läsåret var antalet elever vid läroverket 279, därav 77 i gymnasiet och 202 i realskolan. Antalet flickor var då 84, i gymnasiet 16 och i realskolan 68.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *