Gotlands artillerikår.

Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet säger sig i yttrande till k. m:t intet ha att erinra mot de av officersaspiranten vid Svea artilleriregemente Lennart Berner och reservofficersaspranten vid samma regemente G. H. Lindskog gjorda ansökningarna om transport som reservofficersaspiranter till Gotlands artillerikår. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *